Decreet over de onderwijsdoelen van de 1e graad secundair onderwijs. Advies SARC

Advies van de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media bij het decreet over de onderwijsdoelen voor de 1e graad secundair onderwijs.

Decreet over de onderwijsdoelen van de 1e graad secundair onderwijs. Advies SARC

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC