Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen. Circus in Vlaanderen

De brochure licht het circusbeleid van de Vlaamse overheid toe met aandacht voor het circusbeleid in het verleden en het actuele circusdecreet. Ze zoemt ook in op het circuslandschap in Vlaanderen.

Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen. Circus in Vlaanderen

Publicatiedatum
november 2013
Publicatietype
Brochure