Decretale mist over digitale meters. Gezamenlijk advies SERV en Minaraad

Advies van de SERV en de Minaraad over het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 13.2.1. van hetzelfde decreet.

Decretale mist over digitale meters. Gezamenlijk advies SERV en Minaraad

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Beleidsadvies