Dender - Nieuwe sluis Aalst. CFD‐modellering van een geleiding opwaarts van de nivelleeropeningen

Voor de nieuwe sluis op de Dender in Aalst heeft het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) het hydraulische ontwerp van het nivelleersysteem en het ontwerp van de erosiebescherming uitgevoerd. Het constructief ontwerp van de draaideur werd uitgevoerd door Expertise Beton & Staal (EBS). Bij het uitwerken van de deur werd de vraag gesteld of door de scherpe overgang in het dagvlak van de opening geen loslating van de stroming kan ontstaan, wat vervolgens kan resulteren in een niet optimale aanstroming naar de vlinderkleppen. De mogelijkheid van loslating van de stroming werd vervolgens beoordeeld door middel van Computational Fluid Dynamics (CFD)-modellering.Het rapport beschrijft de gegevens en de gemaakte keuzes voor het uitvoeren van de simulaties en bespreekt de resultaten van de uitgevoerde CFD-modellering.

Dender - Nieuwe sluis Aalst. CFD‐modellering van een geleiding opwaarts van de nivelleeropeningen

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
J.B. Vercruysse, W. Van Hoydonck, K. Verelst, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten