Descriptoren internationalisering Hoger Onderwijs - Bologna experten 2009-2011

In hun werkplan 2009-2011 hebben de Vlaamse Bologna experten zich tot doel gesteld om een instrument te ontwikkelen dat de instellingen kunnen aanwenden bij de interne aftoetsing van hun internationaliseringsbeleid. De Bologna experten hebben er voor geopteerd om een lijst met descriptoren te presenteren die kunnen dienen voor zowel beleidsontwikkeling als voor interne evaluatie binnen de hogeronderwijsinstellingen. Het instrument gaat van het algemene naar het specifieke, van de visie tot de implementatie van het beleid.

Descriptoren internationalisering Hoger Onderwijs - Bologna experten 2009-2011