Ontwerpbesluit houdende vastlegging van de pakketten van digitale frequenties en de bijhorende zendvergunningen. Advies SARC

Advies over het ontwerpbesluit houdende vastlegging van de pakketten van digitale frequenties en de bijhorende zendvergunningen.

Ontwerpbesluit houdende vastlegging van de pakketten van digitale frequenties en de bijhorende zendvergunningen. Advies SARC

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC