Diversiteit bij de Vlaamse overheid. Jaarverslag 2015

Kwantitatieve analyse van de positie van de doelgroepen binnen de Vlaamse administratie en zelfevaluatie van het gevoerde gelijkekansenbeleid van de entiteiten. Het rapport bevat de gegevens van 2014 en omvat een rapportering van de diversiteitscijfers per doelgroep en een rapportering van de inspanningen op het vlak van het diversiteitsbeleid door de entiteiten op basis van een zelfrapportering.

Diversiteit bij de Vlaamse overheid. Jaarverslag 2015