Diversiteit in/en het jeugdwerk. Masterplan 2018-2020

Het masterplan is een driejarenplan dat de verschillende acties op het vlak van diversiteit, zowel met kinderen en jongeren als in het jeugdwerk, op elkaar afstemt en bundelt. Het is een gezamenlijk plan van de Vlaamse overheid en de jeugdwerksector.

Diversiteit in/en het jeugdwerk. Masterplan 2018-2020

Publicatiedatum
februari 2018
Publicatietype
Beleidsdocument