Duaal leren in het volwassenenonderwijs. Advies Vlor

Advies over de mogelijke invulling en randvoorwaarden van duaal leren in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs

Duaal leren in het volwassenenonderwijs. Advies VLOR

Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Beleidsadvies