E-commerce in Vlaanderen. Advies

In het beleidsadvies vraagt de SERV aan de Vlaamse overheid aandacht voor een goede omkadering van e-commerce complementair aan het Europese en federale beleid, de impact van digitale ontwikkelingen op de werknemers en burgers, een adequaat flankerend beleid ten aanzien van de handelaar, beleidsacties ten aanzien van de consument, handelskernversterking en detailhandelsbeleid en een duurzame mobiliteit en slimme logistiek.

E-commerce in Vlaanderen. Advies

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Beleidsadvies