Educatie voor duurzame ontwikkeling in de Vlaamse lerarenopleiding. Discussienota in het kader van agenda 2030, SDG 4.7 en UNESCO GAP on ESD, Action Area 3

De nota schetst het internationale beleidskader voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de lerarenopleiding en duidt waarom EDO in de lerarenopleiding een structurele verankering nodig heeft. De voorgestelde engagementen leveren inspiratie voor verschillende actoren om leraren te vormen die in staat zijn hun leerlingen de kennis, de vaardigheden, de attitudes aan te leren om een duurzame samenleving te bevorderen. Structurele verankering van EDO in de Vlaamse lerarenopleiding is daarbij een gedeelde verantwoordelijkheid en uitdaging: de hogeronderwijsinstellingen (en de opleidingsteams), de overheid en alle overige betrokken partijen hebben elk een rol om het aan te moedigen en te realiseren.

Educatie voor duurzame ontwikkeling in de Vlaamse lerarenopleiding

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Nota
Meer informatie
Ecocampus