Een blijk van herkenning. Een herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed

Vlaanderen telt ongeveer 11.000 beschermde monumenten, 1500 beschermde stads- en dorpsgezichten, 11 beschermde cultuurhistorische landschappen en 15 archeologische sites. Voor dit beschermde onroerend erfgoed is er een speciaal herkenningsteken ontwikkeld, dat de zichtbaarheid van waardevolle gebouwen en sites vergroot. De folder bevat hierover meer informatie.

Een blijk van herkenning

Publicatiedatum
januari 2017
Publicatietype
Folder
Opmerking
Wilt u meer dan 50 exemplaren bestellen, neem dan contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed via bestellingen@onroerenderfgoed.be.