Een nieuw kader voor het inschrijvingsrecht in basis- en secundair onderwijs. Advies Vlor

Advies over de conceptnota’s met de basisprincipes van het inschrijvingsrecht en een operationeel plan voor de invoering ervan in basis- en secundair onderwijs.

Een nieuw kader voor het inschrijvingsrecht in basis- en secundair onderwijs. Advies Vlor

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Beleidsadvies