Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren

Naar aanleiding van de vernieuwde lerarenopleiding drong zich een nieuw beroepsprofiel voor leraren op. Het beroepsprofiel wordt niet langer meer gedifferentieerd naar onderwijsniveau, maar de basiscompetenties blijven wel differentiëren tussen de leraar kleuteronderwijs, de leraar lager onderwijs en de leraar secundair onderwijs. Deze brochure omvat een algemene situering van het nieuwe - en nu enige - beroepsprofiel van de leraren van het secundair onderwijs in Vlaanderen. De bundel beschrijft de tien typefuncties van dit beroepsprofiel en de daaruit afgeleide basiscompetenties. Het is een nuttig instrument voor de teams van de lerarenopleidingen om hun programma's vorm te geven.

Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren