chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Eerste peiling wiskunde en lezen in het basisonderwijs

  De eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn belangrijke kwaliteitsnormen van het Vlaams onderwijs. Om na te gaan of de leerlingen van de basisschool de eindtermen en ontwikkelingsdoelen onder de knie hebben, werd in mei 2002 een eerste Vlaamse peiling georganiseerd. Men heeft onderzocht in welke mate de leerlingen de eindtermen begrijpend lezen en wiskunde hadden bereikt. Deze brochure bevat de resultaten van de eerste Vlaamse peiling. Op basis hiervan kunnen leerkrachten, directies, pedagogische begeleidingsdiensten, leerplanontwikkelaars en lerarenopleiders de sterke en zwakke punten in het onderwijsaanbod analyseren en eventuele tekorten wegwerken.

  Eerste peiling wiskunde en lezen in het basisonderwijs

  Publicatiedatum
  mei 2004
  Publicatietype
  Brochure