Naar een veerkrachtig Vlaams orkestenlandschap. Eindrapport

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de technische mogelijkheden voor een verregaande samenwerking tussen drie Vlaamse symfonische orkesten: deFilharmonie, Brussels Philharmonic en het orkest van het Kunsthuis. Het vertrekt van een grondige analyse van de werking van een symfonisch orkest, de maatschappelijke context waarin het opereert en de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd. De onderzoekers geven ook aan welk samenwerkingsscenario tot een zo kwalitatief en performant mogelijk orkestlandschap kan leiden, wat hiervoor de hefbomen zijn en wat het plan van aanpak is.

Naar een veerkrachtig Vlaams orkestenlandschap. Eindrapport

Publicatiedatum
maart 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Auteur(s)
Koen Vandyck, Philippe Vandenbroeck