Erosiegevoelige sites. Nederzettingen van de Bandkeramiek in Vlaanderen: inventaris en problematiek van beheer. Onderzoeksrapport

Landbouw heeft een grote impact op de erosie van het landschap en archeologische sites. Door de glooiende topografie en de erosiegevoeligheid van de lössbodems is de impact van de landbouw in de leemstreek plaatselijk zeer groot. Het rapport brengt de problematiek in kaart met betrekking tot een bijzonder belangrijk type van archeologisch erfgoed dat de leemstreek rijk is: de nederzettingen van de Bandkeramiek. Dit zijn de sites van de eerste landbouwgemeenschappen die in Vlaanderen opduiken vanaf ca. 5250 vóór Christus. Omdat deze nederzettingen vaak gelegen zijn op plateausituaties, zones die ook nu nog in grote mate benut worden door de landbouw, zijn deze sites in uiterst sterke mate erosiegevoelig.

Erosiegevoelige sites. Nederzettingen van de Bandkeramiek in Vlaanderen: inventaris en problematiek van beheer

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
Erwin Meylemans, Karl Cordemans, Bart Vanmontfort, Marijn Van Gils
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 102
ISBN
1371-4678
Meer informatie
Corporate website OE, OAR