chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Etnische diversiteit in zorg en welzijn

  In het migratiegebeuren vindt er sinds het begin van de 21ste eeuw een ingrijpende evolutie plaats die omschreven wordt in de sociologische literatuur als een evolutie van diversiteit naar 'superdiversiteit'. Die maatschappelijke verandering maakt het voorwerp uit van dit onderzoek. In het bijzonder willen we de relatie tussen deze maatschappelijke ontwikkeling enerzijds en het beleid op het domein van welzijn, volksgezondheid en gezin anderzijds onderzoeken. Specifiek willen we ons richten op de problematiek van de ongelijkheid in toegang tot het aanbod van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen of de zogenaamde ‘etnische kloof’.

  Etnische diversiteit in zorg en welzijn

  Publicatiedatum
  oktober 2016
  Publicatietype
  Studie