Evaluatie archeologie 2017

De Vlaamse Regering gaf in het regeerakkoord 2014-2019 opdracht tot het uitvoeren van een evaluatie van de volledige onroerenderfgoedregelgeving medio 2017 en tot het continu evalueren van het archeologieluik van deze regelgeving. Het evaluatierapport bevat een beschrijving en beoordeling van de sterktes en te verbeteren punten, de kansen en de moeilijkheden bij archeologisch onderzoek en de financiering ervan.
Publicatiedatum
augustus 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Raf Ribbens
Reeks
Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 99
ISBN
1371-4678