Evaluatie van het werkprogramma 2016, 2017, 2018 in uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap

Op 24 februari 2016 tekenden minister-president Geert Bourgeois en de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Oliver Paasch een nieuw samenwerkingsakkoord in Brussel. Tijdens de periode april-mei 2018 werd een korte interne evaluatie gehouden van het werkprogramma 2016-2018.

Evaluatie van het werkprogramma 2016, 2017, 2018 in uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de Duitstalige