Evaluatierapport gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

In het rapport evalueert het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid als organiserende entiteit de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in Vlaanderen op 14 oktober 2012. De evaluatie omvat belangrijke aspecten van de wetgeving, de organisatie, de communicatie, de informaticatoepassingen en de digitale stemapparatuur. Het rapport focust ook op mogelijke verbeterpunten.

Evaluatierapport gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Publicatiedatum
april 2013
Publicatietype
Rapport