Evolutie Vlaams verkeersveiligheidsplan. Rapport werkjaar 2016-2017

Het rapport geeft een overzicht van de verkeersveiligheid in Vlaanderen, die evolueert in de richting van de streefcijfers van het verkeersveiligheidsplan. Het brengt ook alle veiligheidsmaatregelen in kaart waaraan de Vlaamse overheid heeft gewerkt.

Evolutie Vlaams verkeersveiligheidsplan. Rapport werkjaar 2016-2017