Faro : tijdschrift over cultureel erfgoed

Faro wil via actuele bijdragen en een (ver)frisse(nde) vormgeving bijdragen tot de verspreiding van kennis en praktijkervaring op het vlak van roerend en immaterieel cultureel erfgoed en de cultuur van alledag.
Publicatiedatum
juni 2018
Publicatietype
Tijdschrift
Meer informatie
website FARO