Flanders' space : een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie. Advies Vario

Het advies van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen bevat aanbevelingen en actiepunten voor het beleid op het vlak van de ruimtevaarteconomie in Vlaanderen. Uitgangspunt is het feit dat de huidige ruimtevaarteconomie niet langer gaat over de ruimtevaartsector in enge zin, maar over alle mogelijke effecten van ruimtevaartproducten en -diensten op de globale economie en samenleving.

Flanders' space : een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie

Publicatiedatum
februari 2018
Publicatietype
Beleidsadvies