Gelijke onderwijskansen voor iedereen: tussen woord en daad. LOP-werking tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017

2015-2016 en 2016-2017 zijn schooljaren met uitzonderlijke uitdagingen voor de lokale overlegplatforms (LOP’s). In 2015 kent België een recordaantal asielaanvragen. Leerlingenaantallen in het onthaalonderwijs stijgen daardoor spectaculair. Vanaf 2016 daalt de instroom van vluchtelingen en volgen de beslissingen om collectieve en lokale opvanginitiatieven te sluiten. Heel wat leerlingen moeten hierdoor van school veranderen.Het jaarrapport focust zich op de toeleiding naar het onderwijs van minderjarigen die in een collectief opvanginitiatief verblijven.

Gelijke onderwijskansen voor iedereen: tussen woord en daad. LOP-werking tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Rapport