Gemeentelijke performantie-indicatoren. Rapportering 2014

De gemeentelijke ecologische performantie-indicatoren kwantificeren de ecologische kwaliteit van de uitbouw en het beheer van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Dit is het geheel van rioleringen en installaties die het afvalwater verzamelen en zuiveren. Het rapport geeft de belangrijkste resultaten van de bevraging over werkjaar 2014.

Gemeentelijke performantie-indicatoren. Rapportering 2014

Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's