Gescheiden mannen sterven jonger

Weduwes en weduwnaars zijn bij een overlijden op latere leeftijd (vanaf 60 jaar) gemiddeld genomen het oudst. Gescheiden mannen – een groep die op latere leeftijd meer dan ongehuwde mannen en weduwnaars met een partner samenwoont – sterven gemiddeld genomen het vroegst. Ongehuwde vrouwen sterven gemiddeld genomen op hogere leeftijd dan gehuwde en gescheiden vrouwen.

Gescheiden mannen sterven jonger

Publicatiedatum
november 2016
Publicatietype
Statistieken
Auteur(s)
Martine Corijn
Reeks
SVR-st@ts 2016/12