Gids voor de professionele, dopingvrije sportbeoefening

Op 1 januari 2015 trad wereldwijd de nieuwe Wereldantidopingcode in werking. De code bevat de basisregels inzake dopingbestrijding die elk land, elke nationale antidopingorganisatie, elke sportfederatie, elke sporter en elke begeleider moet naleven. De brochure licht de Vlaamse antidopingregelgeving voor elitesporters toe. De volledige antidopingregelgeving is te vinden op www.dopinglijn.be.

Gids voor de professionele, dopingvrije sportbeoefening

Publicatiedatum
maart 2015
Publicatietype
Brochure
Thema's
Auteur(s)
NADO Vlaanderen
Meer informatie
website Dopinglijn