GRO: de nieuwe handleiding van Het Facilitair Bedrijf. Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid hanteert de duurzaamheidsmeter GRO bij alle bouwprojecten onafhankelijk van schaal en functie, om zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid te realiseren. GRO vervangt de ‘Handleiding Waardering van Kantoorgebouwen’. GRO is actueler en ruimer qua opzet, niet enkel wat de thema's betreft maar ook qua toepassingsgebied. Het kan voor alle functies gebruikt worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, musea, gemengde functies,… onafhankelijk van de grootte van een bouwproject.

GRO : de nieuwe handleiding van Het Facilitair Bedrijf. Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten

Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Handleiding
Opmerking
Meer informatie
website GRO