Haalbaarheid om tot het pensioen door te werken. Rapport. Analyse bij werknemers en zelfstandige ondernemers op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016

Het rapport zoomt in op de vraag hoe werknemers en zelfstandige ondernemers de haalbaarheid inschatten om tot het pensioen door te werken. Er wordt nagegaan welke verschillen er tussen verschillende groepen, zoals geslacht, leeftijd, soort job, sector, zijn en hoe de arbeidssituatie gerelateerd is aan de positieve of negatieve inschatting om tot het pensioen te kunnen doorwerken.

Haalbaarheid om tot het pensioen door te werken. Rapport

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens, Stephan Vanderhaeghe