Haalbaarheidsstudie met betrekking tot de hermeandering van de IJse

Voor de herinrichting van het natuurreservaat De IJsebroeken heeft het INBO een inventarisatie uitgevoerd van de bestaande natuurwaarden, zowel aquatisch als terrestrisch. Aan de hand hiervan werd de huidige ecologische waarde en de potentiële ecologische waarde na hermeandering van de IJse voor het gebied ingeschat. Er werd ook een advies opgesteld m.b.t. de ecologische haalbaarheid en wenselijkheid om over te schakelen van vijvers met een beschoeide IJse naar een meanderende IJse in functie van de vooropgestelde doelen in Kaderrichtlijn Water, speerpuntgebied IJse en gestelde natuurdoelen voor SBZ Dijlevallei.

Haalbaarheidsstudie met betrekking tot de hermeandering van de IJse

Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Sophie Vermeersch, Raf Baeyens, Nico De Marteleire, Emilie Gelaude, Sébastien Pieters, Karen Robberechts, Johan Coeck