Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening

Het rapport geeft aan de hand van cijfermatige gegevens een concreet beeld van het handhavingsbeleid op het vlak van de ruimtelijke ordening in het Vlaamse Gewest.

Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening 2017

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Jaarverslag