Heeft een betere milieukennis een impact op milieubesef en -gedrag bij Vlamingen?

In dit webartikel wordt het effect van milieukennis van Vlamingen op hun milieubesef en hun milieuvriendelijk gedrag onderzocht. De analyse heeft aangetoond dat kennis ingrijpt op milieuvriendelijk consumptiegedrag: Vlamingen met veel kennis van milieubeleidsinstrumenten consumeren milieuvriendelijker. Milieubesef en gedragsintenties bleken ook een netto-effect te hebben op milieuvriendelijk consumptiegedrag.

Heeft een betere milieukennis een impact op milieubesef en -gedrag bij Vlamingen?

Publicatiedatum
september 2011
Publicatietype
Studie
Auteur(s)
Veerle Beyst
Reeks
SVR-Webartikel , 2011/17