Heeft het gemeentelijk cultuurbeleidsplan gewerkt? Twee decreten onder de loep

Het rapport gaat dieper in op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitief en integraal lokaal cultuurbeleid. De pijlers van het decreet worden besproken en aan de hand van cijfers en grafieken wordt de evolutie van de ondersteuning van de cultuurbeleidsplannen van 2002 tot 2012 geschetst. Ook de grote lijnen van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid komen aan bod, met aandacht voor de toekomstige uitdagingen.

Heeft het gemeentelijk cultuurbeleidsplan gewerkt? Twee decreten onder de loep

Publicatiedatum
oktober 2014
Publicatietype
Rapport