Hervergunning grondwaterwinning Oud-Turnhout. Project MER: resultaten NICHE Vlaanderen

Het rapport ondersteunt het milieueffectenrapport van de hervergunning van de drinkwaterwinning van PIDPA in Oud‐Turnhout. Op basis van de resultaten van de grondwatermodellering gaat dit rapport na wat de impact is van de voorgestelde grondwaterwinningscenario's op de oppervlakte met potenties voor grondwaterafhankelijke vegetaties. Het rapport licht eerst bondig de werking van het NICHE-Vlaanderen-model toe. NICHE staat voor Nature Impact Assessment of Changes in Hydro‐Ecological Systems.

Hervergunning grondwaterwinning Oud-Turnhout. Project MER: resultaten NICHE Vlaanderen

Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Auteur(s)
Cécile Herr, Dries Adriaens, Piet De Becker