Draaiboek voor de prestatiebeoordeling van SHM's - sociale huisvestingsmaatschappijen

Het draaiboek bevat een gedetailleerde beschrijving van de werkwijze die de Visitatiecommissie zal volgen om de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen te beoordelen. Ook de samenstelling van de Visitatieraad en de visitatiecommissies, en de manier waarop haar onafhankelijkheid wordt gegarandeerd, komen aan bod.

Draaiboek voor de prestatiebeoordeling van SHM's

Publicatiedatum
juli 2017
Publicatietype
Handleiding