Advies over het stimuleren van studentenparticipatie

In het advies gaat de Vlor in op een aantal drempels voor studentenparticipatie en suggereert hij hiervoor ook een aantal oplossingen.

Advies over het stimuleren van studentenparticipatie

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Beleidsadvies