Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2018

De brochure bevat informatie over de organisatie van het hoger onderwijs (soorten instellingen en opleidingen, toelatingsvoorwaarden, leerkrediet, …) en over studeren in het buitenland of studeren met een functiebeperking. Verder worden ook een aantal veelgebruikte woorden uit het hoger onderwijs verklaard.

Hoger onderwijs in Vlaanderen 2018