Horizontaal Integratiebeleidsplan Vlaanderen 2016-2019

Het horizontaal integratiebeleidsplan focust op het verkleinen van de herkomstkloof. De maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst is op vele domeinen slechter dan deze van personen van Belgische herkomst. In het plan staan vier doelstellingen voorop: participatie aan het maatschappelijke leven verbeteren, kennis van het Nederlands bij anderstaligen versterken, wederzijds respect bevorderen en komen tot een afgestemd, onderbouwd en gedragen beleid.
Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Beleidsdocument