Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst

Bijna 6% van de 65-plussers in Vlaanderen is van buitenlandse herkomst. De helft daarvan heeft roots in een West- of Noord-EU-land. Daarnaast is ook een behoorlijke groep ouderen afkomstig uit een Zuid-EU-land, uit de Maghreb en uit Turkije. De woonsituatie van de ouderen van buitenlandse herkomst verschilt van die van de Belgische ouderen, de personen uit West- en Noord-EU uitgezonderd. Vooral ouderen van Maghrebijnse en Turkse herkomst hebben een andere huishoudensstructuur. Ze wonen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten van Belgische herkomst nauwelijks collectief, minder vaak alleen en vaker in meergeneratiehuishoudens.

Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst

Publicatiedatum
maart 2017
Publicatietype
Statistieken
Reeks
SVR-St@ts 2017/2