Hydraulische randvoorwaarden ter hoogte van de haveningang (haven Oostende): normaal golfklimaat (T = 1 en 10 jaar) en extremer golfklimaat bij laagwater (T = 100 jaar)

Er moet een nieuw talud aangelegd worden langs de Halve Maan voor de verbreding van de vaargeul van de haven van Oostende. Hiervoor is kennis over de jaarlijkse en 10-jarige golfcondities en de 100-jarige golfcondities bij laagwater belangrijk. Omdat er geen numeriek model beschikbaar is dat de gewenste golfkarakteristieken kan berekenen, zijn de golfcondities bepaald ter hoogte van de haveningang aan de hand van ter beschikking zijnde meetdata.

Hydraulische randvoorwaarden ter hoogte van de haveningang (haven Oostende): normaal golfklimaat (T = 1 en 10 jaar) en extremer

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
De Roo, S.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F.
Reeks
WL rapporten 17_009_1