Iedereen geletterd²! Lokaal samenwerken voor geletterde mensen

De brochure is een hulpmiddel voor de lokale besturen bij het opstellen van de meerjarenplanning 2014-2019 om de geletterdheid in Vlaanderen te verhogen.

Iedereen geletterd²! Lokaal samenwerken voor geletterde mensen

Publicatiedatum
februari 2013
Publicatietype
Brochure
Meer informatie
website