IJzer ‐ Diksmuide: dimensionering oever‐ en bodembescherming

Door Afdeling Expertise Beton en Staal (EBS) wordt het bouwkundig ontwerp opgemaakt voor een nieuwe brug over de IJzer te Diksmuide. Ter plaatse van de brug hebben de oevers uit het typeprofiel van de Ijzer een taludhelling 6/4 zonder aanwezigheid van een oeverbescherming. Echter de huidige oevers van de Ijzer op deze locatie hebben een talud 8/4, wat laat vermoeden dat het profiel 6/4 op deze locatie niet stabiel is. EBS wil bij het ontwerp van de nieuwe brug naast de brugpijler opnieuw een taludhelling 6/4 voorzien, maar nu met een oeverbescherming om deze te stabiliseren. Dit rapport beschrijft de berekening van de te voorziene oeverbescherming en de bodembescherming aan de teen van de oever. Hiervoor zijn eerst de hydraulische belastingen op de oever en bodem bepaald. Deze bestaan uit stroming ten gevolge van waterafvoer, de stroming aan de bodem ten gevolge van retourstroming van scheepvaart (CEMT-klasse I), de stroming aan de bodem ten gevolge van de hoofdschroef en de boegschroef van scheepvaart en de scheepsgolven van de passerende schepen. Daarna is de dimensionering van de oever- en bodembescherming uitgevoerd. Hieruit volgt dat de stroming ten gevolge van de boegschroef maatgevend is voor de oeverbescherming en de stroming ten gevolge van de hoofschroef voor de bodembescherming. Uit de dimensionering van de oeverbescherming volgt dat losse breuksteen niet kan toegepast worden om te weerstaan aan de hoge stroomsnelheden ten gevolge van de boegschroef. Daarom wordt voor de taluds een breuksteensortering 10-60 kg voorgesteld, gepenetreerd met gesloten colloïdaal beton. Voor de bodembescherming volstaat een breuksteensortering 40-200 kg. Uit constructieve en financiële overwegingen kan ook geopteerd worden om de gegroute breuksteensortering 10-60 kg gepenetreerd met gesloten colloïdaal beton die voor de taluds onder de brugpijler wordt voorgesteld, door te trekken op de bodem van de Ijzer ter plaatse van de nieuwe brug.

IJzer ‐ Diksmuide: dimensionering oever‐ en bodembescherming

Publicatiedatum
november 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
K. Verelst, P. Visser, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten