Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260. Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion

Het rapport bevat achtergrondinformatie over en de metadata van het digitale bestand dat de indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260 anno 2018 (versie 1.6) in Vlaanderen weergeeft.

Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
An Leyssen, Luc Denys, Steven De Saeger