Instemming samenwerkingsakkoord tot omzetting van de BBC-richtlijn. Advies SERV

Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de omzetting van Richtlijn 2014/61/EG

Instemming samenwerkingsakkoord tot omzetting van de BBC-richtlijn. Advies SERV

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's