International Civic and Citizenship. Education Study (ICCS). Vlaanderen in ICCS 2009

ICCS staat voor International Civic and Citizenship Education Study en is een internationale studie naar burgerschapseducatie. ICCS wil onderzoeken of en op welke manier jongeren voorbereid zijn en worden op hun rol als burger in de samenleving. Aan deze derde studie hebben 38 landen of regio’s meegedaan. In de publicatie worden de internationale resultaten voorgesteld, met bijzondere aandacht voor de positie van Vlaanderen, dat voor de eerste keer heeft deelgenomen.

International Civic and Citizenship. Education Study (ICCS). Vlaanderen in ICCS 2009

Publicatiedatum
november 2010
Publicatietype
Studie
Auteur(s)
Saskia De Groof, Mark Elchardus, Eva Franck, Dimokritos Kavadias