Inventarisatie en waardering van de mergelgroeve Grote Berg te Zussen. Onderzoeksrapport

Het onderzoek vond plaats in het kader van het Onroerenderfgoedrichtplan voor de mergelgroeven in Riemst. De doelstelling is een betaalbare, gedragen en uitvoerbare visie ontwikkelen op de (stabiliteitsproblematiek van de) mergelgroeves met optimaal behoud van het aanwezige boven- en ondergrondse erfgoed en (maximaal) rekening houdend met de (openbare) veiligheid. Voor een beter inzicht op het aanwezige boven- en ondergrondse erfgoed en de stabiliteit van de groeve werd een inventariserend en waarderend onderzoek uitgevoerd. In functie van de haalbaarheid werd één groeve, de Grote Berg in Zussen (Riemst) onderzocht.

Inventarisatie en waardering van de mergelgroeve Grote Berg te Zussen. Onderzoeksrapport

Publicatiedatum
augustus 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
Aukje de Haan, Mike Lahaye
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 98
ISBN
1371-4678