Inventarisatie van flora en vegetatie op de Golf van De Haan

Aanleiding van de studie is een herziening van het beheerplan voor het golfterrein van De Haan. De voorbije jaren heeft de uitbater aanzienlijke inspanningen geleverd om de natuurwaarden van het terrein te verhogen. Het maairegime werd aangepast, de beregening verminderd, exoten werden gekapt en op twee plaatsen werden duinvalleien hersteld. De studie omvat een gedetailleerde inventarisatie van een selectie van bijzondere plantensoorten en een kartering van de vegetatie aan de hand waarvan de maatregelen geƫvalueerd worden.

Inventarisatie van flora en vegetatie op de Golf van De Haan

Publicatiedatum
maart 2019
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Sam Provoost, Wouter Van Gompel, Edward Vercruysse