Jaarboek 2003. Cijfers en tekstbij Programma 45.2 Volksontwikkeling en Bibliotheken

De publicatie bevat statistische gegevens over de activiteiten en ontwikkelingen in het beleidsdomein sociaal-cultureel volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid en amateurkunsten in 2003.

Jaarboek 2003. Cijfers en tekstbij Programma 45.2 Volksontwikkeling en Bibliotheken

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
mei 2005
Publicatietype
Jaarverslag