Jaarverslag Agentschap voor Overheidspersoneel

Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) heeft als kernopdracht managers uit de Vlaamse overheid te ondersteunen bij hun uitdagingen op het vlak van personeel en organisatie. Het jaarverslag geeft aan wat AgO in het voorbije jaar heeft gerealiseerd.

Jaarverslag Agentschap voor Overheidspersoneel 2010